Sosyal Fobi ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Sosyal fobi (sosyal kaygı bozukluğu), yaklaşık %12 yaşam boyu görülme oranı ile major depresif bozukluk, alkol kötüye kullanımı ve özgül fobilerden sonra en yaygın zihinsel sağlık problemidir (Kessler ve ark., 2005). Sosyal fobinin temelinde mizaç, ebeveynlik stilleri, akran ilişkileri, olumsuz yaşam olayları gibi çeşitli faktörler rol oynamaktadır (Spence ve Rapee, 2016). Sosyal fobi belirtileri gösteren…

Yazar: admin Eylül 12, 2019 Kapalı

Hangi Narsizm? Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Gözden Geçirme

Narsizm, psikanalitik kuramcılar tarafından çalışılmaya başlanmadan önce ilk kez Havelock Ellis (1898) tarafından sudaki yansımasına, onun bir yansıma olduğunu bilmeden aşık olan ve yakınlaşmak isterken boğulan mitolojik karakter avcı Narcissus ile ilişkilendirilmiş, oto-erotizm (benliğin libidinal nesne olarak değerlendirilmesi) kapsamında ele alınmıştır. Narsizm, ilerleyen yıllarda ise erken psikanalitik kuramcıların (Freud, 1914), nesne ilişkileri kuramcılarının (ör. Kernberg,…

Yazar: admin Haziran 16, 2019 Kapalı

Psikolojik Sağlık

Psikolojik sağlığımız; günlük yaşamın karşımıza çıkardığı zorluklarla başa çıkabilme gücümüzün bir göstergesidir. Psikolojik sağlığımızın yerinde olması daha iyi düşünebilmemizi, hissedilmemizi ve karar verebilmemizi sağlarken, ilişkilerimizden doyum almamıza yardımcı olmakta, kendimizle ilgili algımızın olumlu olmasını sağlamaktadır.  Üzüntü, öfke, mutluluk… Deneyimlediğimiz tüm duyguların yaşamda bir işlevi bulunmaktadır. Duygularımızdan kurtulmaya çalışmak yerine duygularımızı kabul etmek ve duygularımıza sahip…

Yazar: admin Şubat 23, 2019 Kapalı