Psk. Dr. Dilay Eldoğan-Eken

Lisans eğitimimi ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamladım. Ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladım ve “Erken dönem uyumsuz şema alanları ve sosyal fobi ilişkisinde duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü” başlıklı tezimi savunarak mezun oldum. Doktora eğitimimi sürdürmek amacıyla başladığım Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’ndan ise “Sosyal kaygı belirti düzeyi yüksek ve düşük olan bireylerin çeşitli psikolojik değişkenler ve bilişsel yanlılıklar açısından karşılaştırılması: Bir bilgece farkındalık temelli psikoeğitim programı önerisi” başlıklı tez çalışmam ile mezun oldum.

Yüksek lisans ve doktora eğitimim sırasında kişilik değerlendirmesine ilişkin çeşitli ölçüm araçlarının (MMPI, TAT, Rorschach gibi) eğitimini aldım. Ayrıca, bu süreçte şema terapi, bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik psikoterapi yaklaşımlarını uygulayarak danışan takip ettim. Yüksek lisans eğitimim sırasında bir özel eğitim merkezinde çocuklarla , doktora eğitimim sırasında ise bir belediyeye bağlı sığınmaevinde şiddete uğramış kadınlarla çalıştım. Sonrasında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yaptım ve burada özelikle psikopatoloji, psikoterapi yaklaşımları ve kişilik değerlendirmesi alanlarında dersler verdim. Aynı süreçte, üniversitenin Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacı ve psikoterapist olarak çalıştım. Merkezde, yürütülen bilgece farkındalık temelli stres yönetimi eğitimlerine katıldım.

Çalışmalarıma Kavaklıdere Psikolojik Danışma Merkezi’nde psikoterapist olarak ve çeşitli üniversitelerde psikoloji alanında dersler vererek devam etmekteyim. Çalışma alanlarımı kaygı ve kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresif bozukluklar ve stres yönetimi uygulamaları oluşturmaktadır. Psikoterapi uygulamalarımı ise şema terapi yaklaşımı çerçevesinde sürdürmekteyim ve Uluslararası Şema Terapi Derneği üyesiyim.