Etiket: psikoloji

Sosyal Fobi ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Sosyal fobi (sosyal kaygı bozukluğu), yaklaşık %12 yaşam boyu görülme oranı ile major depresif bozukluk, alkol kötüye kullanımı ve özgül fobilerden sonra en yaygın zihinsel sağlık problemidir (Kessler ve ark., 2005). Sosyal fobinin temelinde mizaç, ebeveynlik stilleri, akran ilişkileri, olumsuz yaşam olayları gibi çeşitli faktörler rol oynamaktadır (Spence ve Rapee, 2016). Sosyal fobi belirtileri gösteren…

Yazar: admin Eylül 12, 2019 0

Psikolojik Sağlık

Psikolojik sağlığımız; günlük yaşamın karşımıza çıkardığı zorluklarla başa çıkabilme gücümüzün bir göstergesidir. Psikolojik sağlığımızın yerinde olması daha iyi düşünebilmemizi, hissedilmemizi ve karar verebilmemizi sağlarken, ilişkilerimizden doyum almamıza yardımcı olmakta, kendimizle ilgili algımızın olumlu olmasını sağlamaktadır.  Üzüntü, öfke, mutluluk… Deneyimlediğimiz tüm duyguların yaşamda bir işlevi bulunmaktadır. Duygularımızdan kurtulmaya çalışmak yerine duygularımızı kabul etmek ve duygularımıza sahip…

Yazar: admin Şubat 23, 2019 0