Kaygının Anlamı

Kaygı muğlak ve nesnesiz bir duygudur. Kaygılandığımızda tehdidin ne olduğu, nereden, nasıl geleceği belli değildir fakat varlığımız için önemli olan değerlerin tehlikede olduğunu hissederiz. Tehdit altındaki bu değerler çoğunlukla psikolojik varlığımız ya da varlığımızla özdeşleştirdiğimiz değerlerdir. Sevilmeme, reddedilme, yakınlarımızı kaybetme, başarısızlık ihtimallerini o kadar derinden hissederiz ki bu ihtimaller ile yaşamak bizim için eziyete dönüşür.…

Yazar: admin Aralık 17, 2020 Kapalı

Telepsikoloji ve Psikoterapide Video Konferans Kullanımı

Telepsikoloji, psikolojik hizmetlerin telekomünikasyon teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır1. Telefon, mobil araçlar, web sitesi ve sosyal medya telekomünikasyon teknolojileri arasında yer alırken, psikoterapi süreçlerinde sıklıkla video konferans yöntemi kullanılmaktadır. Online terapi olarak da anılan bu yöntem fiziksel mekândan bağımsız olarak yetkin ve yetkili psikologlara erişimi kolaylaştırmakta, kaçınma belirtileri deneyimleyen danışanlara psikolojik hizmet verilebilmesini sağlamaktadır.2 Son birkaç…

Yazar: admin Mart 25, 2020 Kapalı

Hangi Narsizm? Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Gözden Geçirme

Narsizm, psikanalitik kuramcılar tarafından çalışılmaya başlanmadan önce ilk kez Havelock Ellis (1898) tarafından sudaki yansımasına, onun bir yansıma olduğunu bilmeden aşık olan ve yakınlaşmak isterken boğulan mitolojik karakter avcı Narcissus ile ilişkilendirilmiş, oto-erotizm (benliğin libidinal nesne olarak değerlendirilmesi) kapsamında ele alınmıştır. Narsizm, ilerleyen yıllarda ise erken psikanalitik kuramcıların (Freud, 1914), nesne ilişkileri kuramcılarının (ör. Kernberg,…

Yazar: admin Haziran 16, 2019 Kapalı