Araştırmalar

Karaarslan, C., Eldogan, D., & Yigit, I. (2021). Associations between early maladaptive schema domains of parents and their adult children: The role of defence styles. Clinical Psychology & Psychotherapy,1–12. https://doi.org/10.1002/cpp.2579

Eldoğan, D. ve Barışkın, E. (2014) Erken dönem uyumsuz şema alanları ve sosyal fobi belirtileri: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü var mı? Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 108-115.

Eldoğan, D. (2016). Hangi narsizm? Büyüklenmeci ve kırılgan narsizmin karşılaştırılmasına ilişkin bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 19(37), 1-10.

Eldoğan, D. ve İnözü, M. A new way to explain attentional bias in social anxiety disorder. Sözlü bildiri, 8th World Congress of Cognitive and Behaviour Therapies, Melbourne, Haziran, 2016.

Karancı, N., Eldoğan, D., Ar, Y. ve Ateş, G. (2010). Şizofreni bilgisi: Şizofreni bilgisinin etiketleme üzerindeki etkisi. Sözlü bildiri, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14 – 17 Nisan, Mersin.

Eldoğan, D. ve İnözü, M. (2017). Bir kişilik özelliği olarak bilgece farkındalık ve sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü var mı? Sözlü bildiri, VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5- 6 Mayıs, Ankara.

Şahin, N. H., Eldoğan, D., Ünal, G., Eröncel, E., Aytar, E., Tuncay, E. ve Turan, B. (2017). Hastalık algısında stresle başa çıkma, stres belirtileri, duygu düzenleme güçlüğü ve bilgece farkındalığın rolü. Poster bildiri, VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5- 6 Mayıs, Ankara.

Bozo, Ö., Ar, Y. ve Eldoğan, D. Does marital adjustment mediate type C personality-depressive symptoms relation? A comparison between breast cancer patients and cancer free women. Current Psychology.

Eldoğan, D. (2018). Sosyal kaygı bozukluğunun alt tipler: Heterojen bir tanı kategorisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(2), 202-217.

Eldoğan, D. ve Tunçel, E. (2017). Kırılgan narsizm ve sosyal kaygı bozukluğu: Benzerlikler ve farklılıklar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 426-448.