Kategori: sosyal fobi

Sosyal Fobi ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Sosyal fobi (sosyal kaygı bozukluğu), yaklaşık %12 yaşam boyu görülme oranı ile major depresif bozukluk, alkol kötüye kullanımı ve özgül fobilerden sonra en yaygın zihinsel sağlık problemidir (Kessler ve ark., 2005). Sosyal fobinin temelinde mizaç, ebeveynlik stilleri, akran ilişkileri, olumsuz yaşam olayları gibi çeşitli faktörler rol oynamaktadır (Spence ve Rapee, 2016). Sosyal fobi belirtileri gösteren…

Yazar: admin Eylül 12, 2019 Kapalı