Psk. Dr. Dilay Eldoğan-Eken

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında tamamladığı tez çalışmalarının temel konusunu sosyal kaygı bozukluğu (sosyal fobi) oluşturmuştur.

Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında kişilik değerlendirmesine ilişkin çeşitli ölçüm araçlarının (MMPI, TAT, Rorschach gibi) eğitimlerini almıştır. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin süpervizörlüğünde şema terapi, bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik yönelimli psikoterapi yaklaşımlarını uygulayarak danışan takip etmiştir. Çeşitli kurumlarda klinik psikolog olarak çalışmış, öğretim üyesi olarak psikopatoloji, psikoterapi yaklaşımları ve kişilik değerlendirmesi alanlarında dersler vermiştir.

Çalışma alanlarını kaygı bozuklukları, depresif bozukluklar, kişilik bozukluklar oluşturmaktadır. Yetişkin bireylerle bireysel psikoterapi şeklinde gerçekleştirdiği mesleki uygulamalarını şema terapi yaklaşımı çerçevesinde sürdürmektedir. International Society of Schema Therapy (ISST) üyesidir ve ISST onaylı sertifikalı şema terapistidir. (Sertifika No: IND-2635)